ดูประวัติ

Classes

Time Table ตารางคลาส :

       
Date & Time Class Trainer Description
09:45-10:45
 • Aerial Hoop
 • OAK กายกรรมห่วง ฝึกฝนร่างกายและความอ่อนช้อย ด้วยห่วงที่แขวนกลางอากาศ
  19:30-20:30
 • Aerial Hoop
 • OAK กายกรรมห่วง ฝึกฝนร่างกายและความอ่อนช้อย ด้วยห่วงที่แขวนกลางอากาศ
  09:45-10:45
 • Aerial Hoop
 • OAK กายกรรมห่วง ฝึกฝนร่างกายและความอ่อนช้อย ด้วยห่วงที่แขวนกลางอากาศ
  19:30-20:30
 • Hammock
 • OAK Hammock เป็นผ้าตัว U เสริมสร้างความแข็งแรง และ ความอ่อนตัว
  09:45-10:45
 • Hammock
 • BALL Hammock เป็นผ้าตัว U เสริมสร้างความแข็งแรง และ ความอ่อนตัว
  15:30-16:30
 • Aerial Hoop
 • OAK กายกรรมห่วง ฝึกฝนร่างกายและความอ่อนช้อย ด้วยห่วงที่แขวนกลางอากาศ
  09:45-12:00
 • Aerial Silk
 • OAK กายกรรมปีนผ้า ใช้เวลาฝึก 2 ชม. ต้องผ่ายการฝึก Basic SILK มาก่อน
  14:15-15:15
 • Aerial Hoop
 • OAK กายกรรมห่วง ฝึกฝนร่างกายและความอ่อนช้อย ด้วยห่วงที่แขวนกลางอากาศ

  additional information

  Train with us: For those that are not familiar with Yoga, we require that all new members attend our Basic Yoga Class.

  From Monday to Friday: The classes start promptly at the scheduled time and will last approximately one hour.