10

Dec

20166

Jazz Dance (แจ๊สแดนซ์) โดยครูเกล

by Kru Gail

เต้นแจ๊ส นอกจากจะได้รับความสนุกสนาน การพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆแล้ว ยังได้เต้นแบบใช้พื้นที่ในสไตล์ Broadway

08

Nov

20166

Cardio Exercise

by Kittipong Kajornboonthawon

ในเมื่อหัวใจที่แข็งแรง จะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดได้อย่างทั่วถึงทั้งร่างกาย รู้อย่างนี้แล้ว เรามาคาร์ดิโอ เพื่อหัวใจที่แข็งแรงกันเถอะ